Hotel/Tour Information

Hotel Name

Xi ‘an Jiyuan International Hotel

Hotel address:

555 Xi Chang ‘an Street, Xi ‘an City

Hotel Contact:

029-8573000 Mr. Wang