Hotel/Tour Information

Hotel Name

Hengyang  Huatian Hotel

Hotel address:

Jiefang Road No:55, Yanfeng District ,Hengyang City

Hotel Contact:

(+86)13787250079 (Mrs. Zhong)